Đảng Đề Ra

Đảng đề ra:”Chính sách ba khoan”
Khoan một: khoan yêu
Nếu đã yêu rồi, thời khoan hai: khoan cưới
Nếu đã cưới rồi, thời khoan ba: khoan chửa
Và nếu phạm sai lầm chót chửa
Thiếu đề cao cảnh giác lúc yêu đương
Thì Trung Ương sáng suốt khác thường
Đã lường được tất
Quốc sách nạo thai kịp thời đề xuất!

NCT, 1964 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

One Response to Đảng Đề Ra

  1. Lê Đình Điêm says:

    Chính sách ba khoan nó đề ra
    Nghe ông thuật lại tưởng như là…
    Đất trời đổ sập ngay trước mắt
    Lãnh đạo có tầm nhất nước ta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s