Đời Tôi Rồi Sẽ Tới Đâu

Đời tôi rồi sẽ tới đâu
Lòng tôi cũng chẳng tìm câu trả lời!
Nhà lao nay bước chân rời
Ngày mai có thể như chơi lại vào
Đất này là thế, biết sao
Tội hay vô tội luật nào xét cho
Người dân chẳng khác con bò
Nay cày è cổ, mai lò sát sinh
Những gương bắt bớ quanh mình
Toàn dân lương thiện tội tình gì đâu!
Đói ăn ta thán một câu
Phản tuyên truyền tội ở đâu buộc vào
Thế là đến ở nhà lao
Sống đời bẫu giá biết nào kêu đâu?
Hèn ngu, trí thức, nghèo, giàu
Phú nông, địa chủ từng xâu đi tù
Nhà sư cho chí thầy tu
Cùng chung số phận mặc dù từ bi!
Bàn tay mọi rợ, man di
Hễ nghi là bắt cứ chi tội tình
Nhiều khi tôi tự nhủ mình
Phải phòng lúc bất thình lình bị tôm
Áo quần sắp sẵn sớm hôm
Để khi bị tóm là ôm đi liền
Cuộc đời kể cũng hơi phiền!

NCT, 1960

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s