Biết Đến Bao Giờ

Biết đến bao giờ tôi được gặp
Người trong huyễn tưởng bao năm?
Biết đến bao giờ đi được khắp
Chân trời ước mộng xa xăm?
Biết đến bao giờ vần thơ chôn rấp
Lồng lộng bay, lay thức nhân tâm?
Trời, bao giờ rút được lưỡi dao găm
Hai lá phổi, Thần Tự Do cắm ngập!

NCT, 1970 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s