Cái Thứ

Cái thứ Duẩn, Chinh, Đồng, Hùng, Thọ Thẹo!
Cai trị nước ngoài, nói chó nó nghe theo
Đã dốt, đã ngu, lại lạc hậu, lại nghèo
Cũng muốn đua đòi làm đàn anh một tẹo
Tụt xuống cho nhanh  đó là khôn khéo
Điều kiện đâu có đủ để chơi trèo!

NCT, 1979

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s