Đảng Thì

Đảng thì cực kỳ bất nhân
Dân thì cam đành yên phận
Những từ: Dân Chủ, Nhân Dân
Tự Do, Hạnh Phúc, vân vân…
Những từ Đảng đã bôi bẩn
Nghe lắm chỉ càng căm giận!

NCT, 1980

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s