Hôm Nay 19 tháng 5

Hôm nay 19-5
Tôi nằm
Toan làm thơ chửi Bác
Vần thơ mới hơi phang phác
Thì tôi thôi
Tôi nghĩ Bác
Chính trị gia sọt rác ho doc bao mac le
Không đáng để tôi
Đổ mồ hôi
Làm thơ
Dù là thơ chửi Bác
Đến thằng Mac
Tổ sư Bác
Cũng chửa được tôi nguệch ngoạc vài câu
Thôi hơi đâu
Mặc thây bọn văn sĩ cô đầu
Vuốt râu, xoa đầu, mơn trớn Bác
Thế rồi tôi đi làm việc khác
Kệ cha Bác!

NCT, 1964

This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

6 Responses to Hôm Nay 19 tháng 5

  1. Pingback: Tác phong của Bác | ÁO TRẮNG ƠI

  2. Pingback: Tác Phong Của Bác | SUỐI NGUỒN YÊU THƯƠNG

  3. Pingback: Sổ tay thường dân Tưởng Năng Tiến – Tác phong của Bác | Sáng Tạo

  4. Pingback: Sổ Tay Thường Dân Tưởng Năng Tiến – Tác Phong Của Bác | doithoaionline

  5. Pingback: Tác Phong Của Bác « sổ tay thường dân

  6. Pingback: Hoa Địa Ngục – Thơ Nguyễn Chí Thiện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s