Khi Tới Nhà Ông Tôi Sẽ Nói

Khi tới nhà ông tôi sẽ nói
Cùng vợ con ông rằng ông đói quanh năm
Tuổi ông già, răng ông móm, nhưng ông chăm
Đi lao động kiếm phần ngô còm cõi
Miệng bát sành cơm mềm như đá sỏi
Ông nuốt vào rồi lại tống nguyên ra
Vợ con ông cùng cháu chắt trong nhà
Chắc sẽ vui lòng hả dạ
Vì thấy ông già tiến bộ khác xưa xa
Dưới chế độ ta Dân Chủ Cộng Hòa!

NCT, 1968

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s