Bồi Bút

Các loại bồi đều vô cớ bị ô danh
Bởi ông bạn cùng nghành
Có học có hành hẳn hoi là bồi bút
Ông bạn này chỉ biết ăn biết hút
Biết lách chui vào mọi khách sạn no say
Và mồm hô: vạn tuế hôm nay!
Để lương tâm không vò xé gắt gay
Ông cố gượng đeo vào đôi kính đỏ
Nhưng buồn thay từ nhỏ
Không biết làm gì bằng hai bàn tay
Việc sửa sang khách sạn hằng ngày
Ông đành phải vục đầu, thè lưỡi
Liếm đệm, liếm giường, tầng trên, tầng dưới
Cho sạch như chùi mọi dấu vết của đêm
(có lẽ không cần phải giải thích thêm
Là nhờ đôi kính đỏ lọc lừa
Ông mới không nôn bừa ra khách sạn!)

NCT, 1973

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s