Vì sống một ngày trên đất Bắc

Vì  sống một ngày trên đất Bắc
Bằng nơi khác sống ngàn thu
Nên một bài già nhà quê trên đất Bắc dù ngu
Cũng hiểu cộng sản đúng hơn nhiều chính trị gia hoàn cầu xuất sắc

NCT

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s