Gửi Bertrand Russell

Ông là một bậc triết nhân

Nhưng về chính trị ông đần làm sao

Ông bênh Việt cộng ồn ào

Nhưng ông hiểu chúng tí nào cho cam

Mời ông tới Bắc Việt Nam

Xem nô lệ đói phải làm ra sao

Mời ông tới các nhà lao

Xem bò lợn được đề cao hơn người

Không ai kêu nổi một lời

Mồm dân Đảng khóa đã mười mấy năm

Xem rồi ông mới hờn căm

Muốn đem bọn chúng ra băm ra vằm

Tuổi ông ngót nghét một trăm

Nhưng thua cậu bé mười lăm đói gầy

Về môn “cộng sản học” này

NCT, 1968

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s