Bác Hồ

Mấy chục năm xa nước
Bác không viết phong thư nào về
Thăm gia đình trong nước
“Cách mạng” thành công
Bác vịn cớ bận, bất cần
Bác Hồ ơi, Bác không yêu nhà
Bác làm sao yêu được nước!
Không yêu người thân
Bác làm sao yêu được nhân dân!
Chỉ những kẻ ngu đần
Bị mê lóa bởi tuyên truyền điêu trá
Mới tin Bác là đạo cao, đức cả
Yêu nước thương nòi, có nghĩa, có nhân
Đến chị ruột Bác kia, khi còn sống ở dương trần
Cũng từ Bác, coi là không có Bác
Vì Bác đối với thâm tình quá bạc
Chị Bác- Bà Thanh- nói vậy nhiều lần
Bác vu cho bà là bị tâm thần!
Bác ranh ma, Tây không bắt nổi một lần
Làm “cách mạng” ở nước ngoài thoải mái
Bác xứng đáng được tôn là cao quái
Bác quái hơn nhiều so với lũ tay chân!

NCT, 1981

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to Bác Hồ

  1. Pingback: CXN_042514_4833_Muốn cho học sinh tôn thờ cái thằng súc vật đó mà xem thường cha mẹ sinh ra mình, đây là một hành động không có thể chấp nhận được, thật là tội nghiệp cho những đứa sinh ra trong môi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s