Người Cách Mạng

Ngưới cách mạng khổ trước dân, mà sướng sau dân
Chúng sống như vua, dân đói vật vờ!
Chúng lại ba hoa là đầy tớ toàn tâm, toàn ý tôn thờ
Phục vụ nhân dân, vì dân là chủ!
Chúng thực tế là những tên đao phủ
Trăm lần tởm kinh hơn ác thú!
Đáng giận là còn có những cái đầu mê mụ
Cho lũ gian manh  biến thành công cụ
Loại đầy tớ này, chỉ một ngày nếu dân làm chủ
Sẽ đưa tất chúng về âm phủ!

NCT, 1978

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s