Tag Archives: từ tư tưởng

Từ Tư Tưởng

Từ tư tưởng bước sang hành động Phải có cầu ngôn ngữ giao thông Trên giòng sông chuyên chính mênh mông Đừng nghĩ chuyện xây cầu bắc cống! Song ngôn ngữ ngày đêm vẫn sống Âm thầm đưa tư tưởng … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment