Tag Archives: thế lực đỏ

Thế Lực Đỏ

Thế lực đỏ phải đồng tâm đập nát Để nó hoành hành, họa lớn sẽ lan nhanh Nhưng không thể dùng bom A bom H Phá nát địa cầu vì một lũ gian manh Nên phải viết, phải muôn ngàn … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment