Tag Archives: đồng lầy

Đồng Lầy

Ngày ấy Tuy xa mà như còn đấy Tuổi hai mươi Tuổi bước vào đời Hồn lộng cao, gió thổi chơi vơi Bốn phía bao la chỉ thấy Chân mây Rộng mới tuyệt vời!   Ngất ngây Làm sao ngờ tới … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | 2 Comments